Метричні книги

Метрики с. містечко Київська губернія

Пошук метричних книг с. містечко Київська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Невідома

с. містечко Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1848–1912: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 10

Метрики с. містечко Київська губернія

Пошук метричних книг с. містечко Київська губернія

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Київська губернія

с. містечко Радомишльського повіту

Католицизм


Інші документи

сповідний розпис, фонд 1040, опис 2, справа:
393(1863 рік)

.