Метричні книги

Метрики с. Женишківці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Женишківці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Ушицький деканат

Женишковецька каплиця

с. Женишківці Назва повіту не вказана

Села
Божиківці, Гоголі, Іолтухи, Нетечинці Нові, Нетечинці Старі, Ше- Лехове, Слобідка Шелехівська Женишковецької волості
Охрімівці Зіньківської волості Летичівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1834–1839: ф. 685, оп. 3, спр. 34
1866: ф. 685, оп. 6, спр. 8
1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1037
1871: ф. 83, оп. 1, спр. 13
1872: ф. 83, оп. 1, спр. 14
1873: ф. 83, оп. 1, спр. 15
1874: ф. 685, оп. 6, спр. 12
1875: ф. 685, оп. 6, спр. 15
1876: ф. 685, оп. 6, спр. 18
1877: ф. 685, оп. 6, спр. 22
1878: ф. 685, оп. 6, спр. 26
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 30
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 36

Метричні книги про одруження

1834–1839: ф. 685, оп. 3, спр. 34
1866: ф. 685, оп. 6, спр. 8
1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1037
1871: ф. 83, оп. 1, спр. 13
1872: ф. 83, оп. 1, спр. 14
1873: ф. 83, оп. 1, спр. 15
1874: ф. 685, оп. 6, спр. 12
1875: ф. 685, оп. 6, спр. 15
1876: ф. 685, оп. 6, спр. 18
1877: ф. 685, оп. 6, спр. 22
1878: ф. 685, оп. 6, спр. 26
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 30
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 36

Метричні книги про смерть

1834–1839: ф. 685, оп. 3, спр. 34
1866: ф. 685, оп. 6, спр. 8
1867: ф. 685, оп. 2, спр. 1037
1871: ф. 83, оп. 1, спр. 13
1872: ф. 83, оп. 1, спр. 14
1873: ф. 83, оп. 1, спр. 15
1874: ф. 685, оп. 6, спр. 12
1875: ф. 685, оп. 6, спр. 15
1876: ф. 685, оп. 6, спр. 18
1877: ф. 685, оп. 6, спр. 22
1878: ф. 685, оп. 6, спр. 26
1879: ф. 685, оп. 6, спр. 30
1880: ф. 685, оп. 6, спр. 36

Метрики с. Женишківці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Женишківці Подільська губернія

Державний архів Житомирської області

Подільська губернія

Ушицький деканат

Каплиця [назва невідома]

с. Женишківці Ушицького повіту

села:
Божиківці, Гоголі, Іолтухи, Старі Нетеченці, Нові Нетечинці, Охрімівці, Слобідка-Шелехівська, Шелехове та ін.

Католицизм

Метричні книги про народження

1869: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 143

Метричні книги про одруження

1869: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 143

Метричні книги про смерть

1869: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 143
.