Метричні книги

Метрики с. Жабинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Жабинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Жабинці Копичинецького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1869–1919: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 55
.