Метричні книги

Метрики с. Зеленці Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Зеленці Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Заславський деканат

церква [назва невідома]

с. Зеленці Заславського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1756: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 127 (Фрагмент Книги)