Метричні книги

Метрики с. Зелене Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Зелене Тернопільський край

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Перенесення Мощів св. Миколи

с. Зелене Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1785–1863: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 217
1789–1883: Ф. 487 Оп. 1, Спр. 217

Метричні книги про одруження

1785–1898: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 232

Метричні книги про смерть

1824–1843: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 232
1785–1863: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 217
1789–1883: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 217

Метрики с. Зелене Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Зелене Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Зелене Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
.