Метричні книги

Метрики с. Заздрість Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Заздрість Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Заздрість Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1843–1868: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 332