Метричні книги

Метрики с. Завалів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Завалів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михайла

с. Завалів Підгаєцького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1842–1862: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 209