Метричні книги

Метрики с. Застіноче Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Застіноче Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Миколая

с. Застіноче Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1784–1821: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 333

Метричні книги про одруження

1785–1891: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 333

Метрики с. Застіноче Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Застіноче Тернопільське воєводство

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Теребовлянський деканат

церква Святого Миколая

с. Застіноче Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 163

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 163

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 163