Метричні книги

Метрики с. Заставці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Заставці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Собору Пресвятої Богородиці

с. Заставці Підгаєцького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1800–1845: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 210

Метрики с. Заставці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Заставці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Заставці Бучацького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про одруження

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про смерть

1898: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 20