Метричні книги

Метрики с. Зарудечко Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Зарудечко Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Зарудечко Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1857, 1858–1862, 1864–1908, 1910–1916, 1918–1933, 1935–1944: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 41