Метричні книги

Метрики с. Заруддя Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Заруддя Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Заруддя Зборівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1869–1877: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 149