Метричні книги

Метрики с. Зарубинці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Зарубинці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воздвиження Чесного Хреста

с. Зарубинці Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1874–1883: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 244

Метричні книги про смерть

1846–1906: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 243
.