Метричні книги

Метрики с. Заболотівка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Заболотівка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Тройці

с. Заболотівка Чортківського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1893–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 417

Метричні книги про одруження

1879–1913: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 417
.