Метричні книги

Метрики с. Юзефпіль Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Юзефпіль Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Іоанно-Богословська церква

с. Юзефпіль Балтського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6739
1830: ф. 315, оп. 1, спр. 7338

Метричні книги про одруження

1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6739
1830: ф. 315, оп. 1, спр. 7338

Метричні книги про смерть

1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6739
1830: ф. 315, оп. 1, спр. 7338

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1818: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7049
1821: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7086
1831: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7358