Метричні книги

Метрики с. Юринівка Стародубський полк

Пошук метричних книг с. Юринівка Стародубський полк

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Юринівка Глухівського повіту

с. Дупликівка

Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 479.

Державний архів Чернігівської області

Стародубський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я св. Трійці

с. Юринівка

с. Дупликівка

Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1740: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 337
1743: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 339
1744: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 340
1749: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 343.