Метричні книги

Метрики с. Юрченки Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Юрченки Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Михайлівська церква

с. Юрченки Летичівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6678
1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6710
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6774
1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6788
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813а
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6863
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6875
1829: ф. 315, оп. 1, спр. 7322
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11806

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6678
1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6710
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6774
1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6788
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813а
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6863
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6875
1829: ф. 315, оп. 1, спр. 7322
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11806

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6678
1797: ф. 315, оп. 1, спр. 6710
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6774
1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6788
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813а
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6863
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6875
1829: ф. 315, оп. 1, спр. 7322
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11806

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1855: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8333
1867: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8792

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

св. Михаїла

с. Юрченки Летичівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1470 (1783-1803 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1470 (1783-1803 рік)

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1470 (1783-1803 рік)