Метричні книги

Метрики с. Юр’ямпіль Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Юр’ямпіль Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Дмитрія

с. Юр’ямпіль Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1843–1871: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 64
.