Метричні книги

Метрики с. Юхимівці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Юхимівці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Троїцька церква

с. Юхимівці Проскурівського повіту

Села: Баглаї, Велика Бубнівка, Мочулинці, Сергіївка Проскурівського пов.

Православ’я

Метричні книги про народження

1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6734
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6767
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6861
1825: ф. 315, оп. 1, спр. 7251
1837: ф. 18, оп. 1, спр. 1791
1838: ф. 315, оп. 1, спр. 7446
1866: ф. 315, оп. 1, спр. 8734
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11809
1889–1892: ф. 18, оп. 1, спр. 1980
1893–1895: ф. 18, оп. 1, спр. 1981
1896–1898: ф. 18, оп. 1, спр. 1982
1899–1900: ф. 18, оп. 1, спр. 1983
1901–1905: ф. 18, оп. 1, спр. 1984

Метричні книги про одруження

1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6734
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6767
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6861
1825: ф. 315, оп. 1, спр. 7251
1837: ф. 18, оп. 1, спр. 1791
1838: ф. 315, оп. 1, спр. 7446
1866: ф. 315, оп. 1, спр. 8734
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11809
1889–1892: ф. 18, оп. 1, спр. 1980
1893–1895: ф. 18, оп. 1, спр. 1981
1896–1898: ф. 18, оп. 1, спр. 1982
1899–1900: ф. 18, оп. 1, спр. 1983
1901–1905: ф. 18, оп. 1, спр. 1984

Метричні книги про смерть

1798: ф. 315, оп. 1, спр. 6734
1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6767
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6861
1825: ф. 315, оп. 1, спр. 7251
1837: ф. 18, оп. 1, спр. 1791
1838: ф. 315, оп. 1, спр. 7446
1866: ф. 315, оп. 1, спр. 8734
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11809
1889–1892: ф. 18, оп. 1, спр. 1980
1893–1895: ф. 18, оп. 1, спр. 1981
1896–1898: ф. 18, оп. 1, спр. 1982
1899–1900: ф. 18, оп. 1, спр. 1983
1901–1905: ф. 18, оп. 1, спр. 1984

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1797: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6713
1827: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7300
1861: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8559

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

св. Михаїла

с. Юхимівці Проскурівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1471 (1776-1814 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1471 (1776-1814 рік)

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1471 (1776-1814 рік)