Метричні книги

Метрики с. Юхимівка Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Юхимівка Подільська губернія

Державний архів Вінницької області

Подільська губернія

Подільська єпархія

Різдво-Богородицька церква

с. Юхимівка Ямпільського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1894–1908: Ф. 904, Оп. 26, Спр. 166
1909–1921: Ф. 904, Оп. 26, Спр. 213

Метричні книги про одруження

1894–1908: Ф. 904, Оп. 26, Спр. 166
1909–1918: Ф. 904, Оп. 26, Спр. 213

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1894–1908: Ф. 904, Оп. 26, Спр. 166
1909–1921: Ф. 904, Оп. 26, Спр. 213

Інші документи

– Ямпільський Район

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Різдво-Богородична церква

с. Юхимівка Ямпільського повіту

с. Михайлівка Ямпільського пов. Пеньківської вол.

Православ’я

Метричні книги про народження

1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6773
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6859
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6874
1811: ф. 315, оп. 1, спр. 6945
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6961
1816: ф. 315, оп. 1, спр. 7021
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7537
1847: ф. 315, оп. 1, спр. 7909а
1851: ф. 315, оп. 1, спр. 8159
1862: ф. 315, оп. 1, спр. 8585
1865: ф. 315, оп. 1, спр. 8684
1872: ф. 315, оп. 1, спр. 11835

Метричні книги про одруження

1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6773
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6859
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6874
1811: ф. 315, оп. 1, спр. 6945
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6961
1816: ф. 315, оп. 1, спр. 7021
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7537
1847: ф. 315, оп. 1, спр. 7909а
1851: ф. 315, оп. 1, спр. 8159
1862: ф. 315, оп. 1, спр. 8585
1865: ф. 315, оп. 1, спр. 8684
1872: ф. 315, оп. 1, спр. 11835

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6773
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6859
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6874
1811: ф. 315, оп. 1, спр. 6945
1812: ф. 315, оп. 1, спр. 6961
1816: ф. 315, оп. 1, спр. 7021
1841: ф. 315, оп. 1, спр. 7537
1847: ф. 315, оп. 1, спр. 7909а
1851: ф. 315, оп. 1, спр. 8159
1862: ф. 315, оп. 1, спр. 8585
1865: ф. 315, оп. 1, спр. 8684
1872: ф. 315, оп. 1, спр. 11835

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1797: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6721
1820: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7071
1823: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7195
1827: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7298
1831: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 7359
1859: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8469
1861: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8563