Метричні книги

Метрики с. Язловець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Язловець Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Язловець Бучацького повіту

Села:
Броварі, Передмістя

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1899: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 129
1880–1899: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 130
1876–1890: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 124

Метричні книги про одруження

1876–1894, 1896–1899: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 25

Метричні книги про смерть

1876–1894, 1896–1900: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 26
1900–1921: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 27