Метричні книги

Метрики с. Яцівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Яцівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

Вільне Надання

с. Яцівці Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1835–1893: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 144
1861–1874: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 145

Метричні книги про одруження

1785–1888: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 143

Метрики с. Яцівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Яцівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Яцівці Збаразького повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1843–1893: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 52