Метричні книги

Метрики с. Яструбна Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Яструбна Подільська губернія

Державний архів Вінницької області

Подільська губернія

Подільська єпархія

Свято-Миколаївська церква

с. Яструбна Могилівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

1872–1879, 1881–1883: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 1
1890–1905: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 24
1906–1919: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 81

Метричні книги про одруження

1873–1879, 1881–1883: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 1
1890–1905: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 24
1906, 1908–1915, 1917–1919: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 81

Метричні книги про смерть

1872–1883: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 1
1890–1905: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 24
1906, 1908–1919: Ф. 904, Оп. 22, Спр. 81