Метричні книги

Метрики с. Ястребщина Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Ястребщина Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Ніжинський полк

Чернігівська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Ястребщина

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1768: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 351
1780: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 353. Переяславський Полк

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Київська єпархія

церква в ім’я Преображення Господнього

с. Ястребщина Глухівського повіту

Православ’я

Інші документи

Списки парафіян:
1784: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 486. Новгород-Сіверська Єпархія