Метричні книги

Метрики с. Яськівці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Яськівці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Миколаївська церква

с. Яськівці Летичівського повіту

с. Маниківці
Хутір Яськовецький Хутір Летичівського пов. Михалпільської вол.

Православ’я

Метричні книги про народження

1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6788
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813а
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6863
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6875
1829: ф. 315, оп. 1, спр. 7322
1858–1868: ф. 18, оп. 1, спр. 1990
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11806

Метричні книги про одруження

1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6788
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813а
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6863
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6875
1829: ф. 315, оп. 1, спр. 7322
1858–1868: ф. 18, оп. 1, спр. 1990
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11806

Метричні книги про смерть

1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6788
1802: ф. 315, оп. 1, спр. 6813а
1806: ф. 315, оп. 1, спр. 6863
1807: ф. 315, оп. 1, спр. 6875
1829: ф. 315, оп. 1, спр. 7322
1858–1868: ф. 18, оп. 1, спр. 1990
1870: ф. 315, оп. 1, спр. 11806

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1855: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8333
1867: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8792

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

св. Миколая

с. Яськівці Летичівського повіту

Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1502 (1767-1799 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1502 (1767-1799 рік)

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1502 (1767-1799 рік)