Метричні книги

Метрики с. Яруга Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Яруга Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Хрестовоздвиженська церква

с. Яруга Кам’янецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6672
1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6682

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6672
1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6682

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6672
1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6682

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1801: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 6795

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

Різдва Пресвятої Богородиці

с. Яруга Кам’янецького повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, справи:
1501 (1756-1778 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, справи:
1501 (1756-1778 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, справи:
1501 (1756-1778 рік)

Інші документи