Метричні книги

Метрики с. Ярешів Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Ярешів Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Покровська церква

с. Ярешів Брацлавського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

Метричні книги про одруження

1796: ф. 315, оп. 1, спр. 6681

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1796: ф. 315, оп. 1пр. 6681

Інші документи