Метричні книги

Метрики с. Яполоть Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Яполоть Волинська губернія

Державний архів Рівненської області

Волинська губернія

Волинська духовна консисторія

церква Георгія Побідоносця

с. Яполоть Ровенського повіту

Села: Жалин, Яполоть

Православ’я

Метричні книги про народження

1891: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 416
1916: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 445

Метричні книги про одруження

1891: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 416
1916: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 445

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1891: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 416
1916: Ф. Р-740, Оп. 4, Спр. 445

Інші документи

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Волинська єпархія

церква Святого Георгія Побідоносця

с. Яполоть Рівненського повіту

Села: Жалин, Збуж

Православ’я

Метричні книги про народження

1818: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1101
1841–1845: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1106, 1107, 1111, 1113, 1061
1846–1850: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1115, 1118, 1119, 1122, 1123
1851–1855: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1126, 1128, 1130, 1132, 1134
1856–1860: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1137, 1139, 1143, 815, 1149
1861–1863: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1152, 1154, 1157
1865– 1868: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1159, 1163, 1166, 1168

Метричні книги про одруження

1818: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1101
1841–1845: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1106, 1107, 1111, 1113, 1061
1846–1850: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1115, 1118, 1119, 1122, 1123
1851–1855: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1126, 1128, 1130, 1132, 1134
1856–1860: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1137, 1139, 1143, 815, 1149
1861–1863: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1152, 1154, 1157
1865– 1868: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1159, 1163, 1166, 1168

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1818: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1101
1841–1845: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1106, 1107, 1111, 1113, 1061
1846–1850: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1115, 1118, 1119, 1122, 1123
1851–1855: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1126, 1128, 1130, 1132, 1134
1856–1860: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1137, 1139, 1143, 815, 1149
1861–1863: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1152, 1154, 1157
1865– 1868: Ф. 1, Оп. 78, Спр. 1159, 1163, 1166, 1168

Інші документи