Метричні книги

Метрики с. Янівці Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Янівці Подільська губернія

Державний архів Хмельницької області

Подільська губернія

Подільська духовна консисторія

Свято-Різдво-Богородична церква

с. Янівці Літинського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6771
1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6792
1814: ф. 315, оп. 1, спр. 6994
1825–1834, 1843–1866: ф. 315, оп. 1, спр. 7248
1853: ф. 315, оп. 1, спр. 8266
1873: ф. 315, оп. 1, спр. 11845
1876: ф. 315, оп. 1, спр. 11927

Метричні книги про одруження

1800: ф. 315, оп. 1, спр. 6771
1801: ф. 315, оп. 1, спр. 6792
1814: ф. 315, оп. 1, спр. 6994
1825–1834, 1843–1866: ф. 315, оп. 1, спр. 7248
1853: ф. 315, оп. 1, спр. 8266
1873: ф. 315, оп. 1, спр. 11845
1876: ф. 315, оп. 1, спр. 11927

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

1800: ф. 315, оп. 1пр. 6771
1801: ф. 315, оп. 1пр. 6792
1814: ф. 315, оп. 1пр. 6994
1825–1834, 1843–1866: ф. 315, оп. 1пр. 7248
1853: ф. 315, оп. 1пр. 8266
1873: ф. 315, оп. 1пр. 11845
1876: ф. 315, оп. 1пр. 11927

Інші документи

Сповідальні Відомості:
1853: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 8269
1875: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 11911
1876: Ф. 315, Оп. 1, Спр. 12012

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Подільська губернія

;

Різдва Пресвятої Богородиці

с. Янівці Літинського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 224, опис 1, cправи
1486 (1777-1797 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 224, опис 1, cправи
1486 (1777-1797 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 224, опис 1, cправи:
1486 (1777-1797 рік)

Інші документи