Метричні книги

Метрики с. Янів Подільська губернія

Пошук метричних книг с. Янів Подільська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Миколая

с. Янів Теребовлянського повіту

с. Долина

Католицизм

Метричні книги про народження

1867–1874: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 358