Метричні книги

Метрики с. Ядути Новгород-Сіверське намісництво

Пошук метричних книг с. Ядути Новгород-Сіверське намісництво

Державний архів Чернігівської області

Новгород-Сіверське намісництво

Новгород-Сіверська єпархія

церква в ім’я Архістратига Михаїла

с. Ядути Коропського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

Метричні книги про одруження

Метричні книги про розлучення

Метричні книги про смерть

Інші документи

Списки парафіян:
1795: Ф. 712, Оп. 1, Спр. 220
1796: Ф. 679, Оп. 1, Спр. 489
Ф. 712, Оп. 1, Спр. 206.

Центральний державний історичний архів в м. Київ

Чернігівська губернія

;

св. Михаїла

с. Ядути Борзнянського повіту


Православ’я

Метричні книги про народження

фонд 127, опис 1013, справи:
106а (1782 рік)

фонд 127, опис 1012, справи:
180 (1733-1736, 1739 рік)


Метричні книги про одруження

фонд 127, опис 1013, справи:
106а (1782 рік)

фонд 127, опис 1012, справи:
180 (1733-1736, 1739 рік)

;

Метричні книги про смерть

фонд 127, опис 1013, справи:
106а (1782 рік)

фонд 127, опис 1012, справи:
180 (1733-1736, 1739 рік)

Інші документи

фонд 127, опис 1015, справи:
10а (1758 рік)
сповідний розпис, фонд 127, опис 1016, справи:
23 (1763 рік)