Метричні книги

Метрики с. Вишково Марамарошська жупа

Пошук метричних книг с. Вишково Марамарошська жупа

Державний архів Закарпатської області

Марамороська жупа

Хустська домінія

Костьол

с. Вишково Хустського району

с. Вишково

Католицизм

Метричні книги про народження

1924–1946: Ф – 1606, Оп. 13, Спр. 45
1847–1874: Ф – 1606, Оп. 13, Спр. 2

Метричні книги про одруження

1847–1874: Ф – 1606, Оп. 13, Спр. 2

Метричні книги про смерть

1924–1946: Ф – 1606, Оп. 13, Спр. 46

Метрики с. Вишково Марамарошська жупа

Пошук метричних книг с. Вишково Марамарошська жупа

Державний архів Закарпатської області

Марамарошська жупа

Хустська домінія

церква

с. Вишково Хустського району

с. Вишково

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1900: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 39
1930–1946: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 40
1919–1930: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 41
1920–1946: Фр- 1606, Оп. 13, Спр. 42
1901– 1918: Фр- 1606, Оп. 13, Спр. 43

Метричні книги про одруження

1876–1900: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 39
1930–1946: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 40
1919–1930: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 41
1920–1946: Фр- 1606, Оп. 13, Спр. 42
1901– 1918: Фр- 1606, Оп. 13, Спр. 43

Метричні книги про смерть

1862–1871: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 6
1890–1916: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 50
1875–1897: Фр–1606, Оп. 13, Спр. 52