Метричні книги

Метрики с. Волоські Михиринці Київська губернія

Пошук метричних книг с. Волоські Михиринці Київська губернія

Державний архів Житомирської області

Київська губернія

Махнівський деканат

церква [назва невідома]

с. Волоські Махаринці Махнівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1836: Ф. 178, Оп. 53, Спр. 88А