Метричні книги

Метрики с. Войниця Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Войниця Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Дубенський деканат

церква Святої Трійці

с. Войниця Дубенського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1832: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 27
1833: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 34

Метричні книги про одруження

1832: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 27
1833: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 34

Метричні книги про смерть

1832: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 27
1833: Ф. 420, Оп. 1, Спр. 34