Метричні книги

Метрики с. Верхняківці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Верхняківці Тернопільський край

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Параскеви

с. Верхняківці Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1854–1895: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 33

Метрики с. Верхняківці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Верхняківці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква

с. Верхняківці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203