Метричні книги

Метрики с. Вербівці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Вербівці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславська єпархія

церква св. Миколая

с. Вербівці Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 323
.