Метричні книги

Метрики с. Великий Чернятин Київська губернія

Пошук метричних книг с. Великий Чернятин Київська губернія

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Воскресіння Христового

с. Великий Глибочок Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про одруження

1870–1903: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 367