Метричні книги

Метрики с. Великі Хорошки (Горошки) Київська воєводство

Пошук метричних книг с. Великі Хорошки (Горошки) Київська воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Великомучениці Параскеви

с. Великі Бірки Тернопільського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1863–1867, 1873–1900: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 366

Метричні книги про смерть

1893: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 366