Метричні книги

Метрики с. Варваринці Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Варваринці Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Варвари

с. Варваринці Теребовлянського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1847–1871: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 322

Метричні книги про одруження

1880–1907: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 321