Метричні книги

Метрики с. Урмань Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Урмань Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Різдва Хрестового

с. Урмань Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1745–1784: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про одруження

1745–1784: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 20

Метричні книги про смерть

1745–1784: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 20