Метричні книги

Метрики с. Тудорів Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Тудорів Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Миколи

с. Тудорів Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1862–1877: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 187
.