Метричні книги

Метрики с. Цир Мінська губернія

Пошук метричних книг с. Цир Мінська губернія

Державний архів Волинської області

Мінська губернія

Литовська єпархія

церква Хресто-Воздвиженська

с. Цир Пінського повіту

с. Лахвичі

Католицизм

Метричні книги про народження

1835–1841: ф. 35, оп. 10, спр. 61

Метричні книги про одруження

1835–1841: ф. 35, оп. 10, спр. 61

Метричні книги про смерть

1835–1841: ф. 35, оп. 10, спр. 61
.