Метричні книги

Метрики с. Трибухівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Трибухівці Тернопільський край

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Параскевії

с. Трибухівці Бучацького повіту

с. Цвітова

Католицизм

Метричні книги про народження

1879–1903: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 84

Метрики с. Трибухівці Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Трибухівці Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Гусятинський деканат

церква

с. Трибухівці Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про одруження

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165

Метричні книги про смерть

1811: ф. 382, оп. 2, спр. 165