Метричні книги

Метрики с. Тростянець Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Тростянець Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква св. Михаїла

с. Тростянець Бережанського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1876–1910: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 19
.