Метричні книги

Метрики с. Товстобаби Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Товстобаби Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Товстобаби Підгаєцького повіту

с. Коржова

Католицизм

Метричні книги про народження

1876–1905: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 71

Метричні книги про смерть

1889: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 71