Метричні книги

Метрики с. Товстеньке Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Товстеньке Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Станіславівська єпархія

церква св. Тройці

с. Товстеньке Копичинського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1874–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 192
1839–1852, Ф. 487, Оп. 1, Спр. 193
1853–1864: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 194
1864–1878: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 195

Метричні книги про одруження

1904–1914: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 192