Метричні книги

Метрики с. Тлустеньке Тернопільський край

Пошук метричних книг с. Тлустеньке Тернопільський край

Державний архів Волинської області

Тернопільський край

Ягільницький деканат

церква Святої Трійці

с. Тлустеньке Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про одруження

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203

Метричні книги про смерть

1813: ф. 382, оп. 2, спр. 203
Сповідальні відомості: 1812: Ф. 382, Оп. 2, Спр. 193