Метричні книги

Метрики с. Тесів Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Тесів Волинська губернія

Державний архів Волинської області

Волинська губернія

Луцька єпархія

церква Святого Миколая

с. Тесів Острозького повіту

с. Хрінів

Католицизм

Метричні книги про народження

1755–1796: ф. 297, оп. 1, спр. 194

Метричні книги про одруження

1755–1803: ф. 297, оп. 1, спр. 194

Метричні книги про смерть

1755–1803: ф. 297, оп. 1, спр. 194
.