Метричні книги

Метрики с. Терешки Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Терешки Волинська губернія

Державний архів Хмельницької області

Волинська губернія

Назва деканату не вказана

Терешківський костьол

с. Терешки Назва повіту не вказана

Католицизм

Метричні книги про народження

1892–1911: ф. р-6379, оп. 1, спр. 89

Метричні книги про одруження

1892–1911: ф. р-6379, оп. 1, спр. 89

Метричні книги про смерть

1892–1911: ф. р-6379, оп. 1, спр. 89

Метрики с. Терешки Волинська губернія

Пошук метричних книг с. Терешки Волинська губернія

Державний архів Житомирської області

Волинська губернія

Старокостянтинівський деканат

Філіальна Каплиця Базалійського костелу

с. Терешки Старокостянтинівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1831: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 97
1833–1840: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 99– 101, 106, 108, 110, 112
Ф. 178, Оп. 51, Спр. 445
1842–1844: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 485, 510, 515
1846–1850: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 115–119

Метричні книги про одруження

1831: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 97
1833–1840: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 99–101, 106, 108, 110, 112
Ф. 178, Оп. 51, Спр. 445
1842–1844: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 485, 510, 515
1846–1850: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 115–119

Метричні книги про смерть

1831: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 97
1833–1840: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 99–101, 106, 108, 110, 112
Ф. 178, Оп. 51, Спр. 445
1842–1844: Ф. 178, Оп. 51, Спр. 485, 510, 515
1846–1850: Ф. 178, Оп. 3, Спр. 115–119