Метричні книги

Метрики с. Тарноруда Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Тарноруда Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівська архієпархія

церква Невідома

с. Тарноруда Скалатського повіту

Католицизм

Метричні книги про смерть

1853–1873: Ф. 487, Оп. 1, Спр. 313
1784–1865: Ф. 487, Оп. 1, Спр.