Метричні книги

Метрики с. Тарнавка Тернопільське воєводство

Пошук метричних книг с. Тарнавка Тернопільське воєводство

Державний архів Торнопільської області

Тернопільське воєводство

Львівський деканат

Костел

с. Тарнавка Борщівського повіту

Католицизм

Метричні книги про народження

1904, 1905–1941, 1943: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 16

Метричні книги про одруження

1904, 1907–1909, 1911, 1913–1923, 1925–1927, 1929, 1931, 1934– 1938, 1940: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 16

Метричні книги про смерть

1904–1909, 1911 –1938, 1940–1944: Ф. 485, Оп. 1, Спр. 16
.